Спеціалізація Етнографічна


Етнопластування – це не «повернення» у кам’яну добу, це не відмова від здобутків цивілізації, це не заперечення сформованих соціальних принципів і сучасної життєвої схеми. 

Етнопластування – це, перш за все, самоусвідомлення і саморозуміння. Самоусвідомлення власної етнічної ідентичності через автентику свого краю та традиції, світогляд наших предків. Все це знання перенесене з минулого може трансформуватися у яскравий візерунок нашої Країни на світовій культурній платформі, прорости унікальними витворами на межі минулого і майбутнього. Ми прагнемо, щоб кожен відчував себе українцем та ідентифікував себе не лише на атрибутивному рівні (вишиванок, писанок тощо), а глибинному -  самоусвідомленому через пізнання витоків, культури, традицій, світогляду.


В Україні етнографічну спеціалізацію розвивають дівочий курінь УСП ч. 32 "Степові Відьми". 
Інформація востаннє оновлена 18 березня 2018
На даному етапі розвитку спеціалізація немає розробленого проекту проби.  

Інформація востаннє оновлена 18 березня 2018
  Заходи референтури етнопластування охоплюють усі пластові улади. 
  Для УПН: 
  - чілаут-семінар "Люлі-люлі" (теоретичне та практичне вивчення колискових)
  - Вишкіл української міфології для УПН
  Для УПЮ: 
  - апробаційний крайовий табір "Етноколесо"
  - крайовий Вишкіл Української Міфології 
  - «юний етнограф» (етнографічна експедиція)
  -  проект «українська вишиванка» (дослідження родинних вишиванок)
  Для старшого УПЮ/УСП/УПС: 
  - тематичні етно-зустрічі у різних регіонах України
  - етно-кава (зустрічі та бесіди на етно-теми із кваліфікованими етнографами)
  - дослідження генеалогічного дерева
  - кваліфікаційні вишколи для інструкторів етнопластування     Інформація востаннє оновлена 18 березня 2018

  Thumb 220px              Етнографічне пластування - один з основних напрямків діяльності куреня УСП ч. 32 "Степові Відьми". 

  Очолює референтуру - ст. пл. вірл. Марія Баглай, СВ 

  Заступник референта з організаційних питань  - ст. пл. вірл. Марта Пецюх, СВ

  Заступник референта із зв'язків з громадськістю - ст. пл. Ольга Мацьків   Інформація востаннє оновлена 18 березня 2018