Спеціалізація Летунська


Летунське пластування є однією з ділянок пластової самовиховної програми для пластунів, які зацікавлені летунством і бажають набути знання в цій ділянці. Завданням летунського пластування в УПЮ є дати старшому юнацтву, що перейшло вишкіл на рівні другої пластової проби, цікавий зміст для пластових занять і цим заохотити його до подальшої самовиховної діяльності. В УСП завданням летунського пластування є виховання провідників летунського пластування та інструкторів у цій ділянці. Спільним завданням Летунського пластування є дати можливість для молоді зацікавитись авіацією, зрозуміти важливість авіації для світу та України і згідно з пластовою самовиховною метою - дати можливість відчути приємність, що її приносить летунські занняття. 

Летунське пластування (ЛП) почалося у 1948 р. в Німеччині. У 50-их роках були спроби організувати летунські гуртки в Канаді і ЗСА, але відомо тільки про один такий гурток. Практичної діяльності ЛП не розвинуло аж до часу 1964-71 рр., але після наглої смерті головного промотора Славка Луканя ЛП практично перестало діяти. В Україні відбуваються летунські табори з 1996р. Напрямні діяльності затверджені у 1969 р., де крім летунських гуртків в куренях УПЮ дозволено також організовувати летунські гуртки, яких членами могло бути юнацтво з різних куренів / станиць, але про існування таких гуртків не відомо. В напрямних також подано нові і окремі вимоги на ступінь скоба / вірлиці – обсерватора (окремо в додатку до вимог на скоба / вірлицю) для здобуття ступеня пластуна скоба / вірлиці – обсерватора. Напрямні опубліковані окремо як „Записки українського пластуна # 34”. Відзнака проби скоба / вірлиці – обсерватора була затверджена в 1975 р. Цікаво, що Перші Збори КУПО в січні 1954 р. рекомендували щоб юнацтво закінчувало третю пробу не пізніше 15 року життя, а тоді брало участь в діяльності однієї з „виховних груп: передові, морське пластування, летунське пластування”. Дефініцію “передові” не подано, але можна припускати, що сюди входило юнацтво, яке було зайнято керівництвом куреня і також виховництвом в УПН.

В 1957 р., коли проголошено новий / усучаснений Правильник УПЮ, частина II, було включено вимоги на ступінь скоба - гребця і також скоба - обсерватора (дівчата тоді мали окремий правильник проб). У вимогах на ступінь скоба перший раз появилось обов’язкове здавання іспитів вмілостей в новій точці: „здобуде 4 довільні іспити вмілостей”. Вимоги на ступінь „гребця” та „обсерватора” були ідентичні із вимогами на скоба, з тим що на місце довільних іспитів вмілостей треба було здобути вмілості МП чи ЛП. Це пізніше було змінено, коли затверджено напрямні для МП і ЛП. Все ж таки формальне завершення оформлення спеціялізованого пластування треба вважати постанову ГПБ від 15 травня 1970 р. („Пластові Вісті” ч. 1 (33) від 1.03.1970 р.) про зміну Правильника УПЮ, частина ІІ, яка фактично устійнила місце „спеціялізованого пластування” та його третьої проби в Програмі УПЮ. Цією постановою увійшли в силу наступні приписи:

I. Спеціялізоване пластування є ДОДАТКОВОЮ ділянкою занять і вмілостей юнака, що бажає займатися таким пластуванням.

II. Юнаки можуть починати спеціялізоване пластування після закінчення другої проби на ступінь пластуна розвідувача.

III. Для складання ІІІ проби юнак, який займається спецпластуванням мусить виповнити всі (підкреслено в оригіналі) вимоги, що є для ІІІ проби на ступінь пластуна скоба, з ДОДАТКОМ вимог, що перевіряють його теоретичне і практичне знання з ділянки його спецпластування.

пл.сен. П.Содоль (Вісті УПЮ №2(8), червень 2005р.)
Інформація востаннє оновлена 07 листопада 2015
«Скобиний лет» — Третя проба УПЮ (16-18 років)— ступінь пластуна-скоба (пластунки-вірлиці). Ця проба не містить жодних конкретних вимог, які слід виконати. Натомість пластун має зреалізувати 9 тематичних проектів, результатом котрих буде позитивний ефект для Пласту чи суспільства. Третя проба — засіб реалізації мети Пласту з підготовки свідомих, відповідальних і повновартісних громадян, провідників суспільства.

Інформація востаннє оновлена 07 листопада 2015
Діяньністю летунського пластування в Україні опікується 7 курінь УСП та 18 курінь УПС "Чота Крилатих", які проводять такі летунські заходи:
Крайовий летунський табір "Чота Крилатих", 9-22 серпеня;
Авіаційний вишкіл “Ешелон”, березень;
Авіаційний вишкіл “М’яка посадка”;
Вишкіл парашутної підготовки "UP", жовтень;
Вишкіл парашутної підготовки "Десант", липень;
Вишкіл з папапланеризму "Льотна школа", квітень;
Вишкіл з папапланеризму "Вище неба" жовтень
Парад повітряних зміїв.
Інформація востаннє оновлена 07 листопада 2015

Діяньністю летунського пластування в Україні опікується 7 курінь УСП та 18 курінь УПС "Чота Крилатих" .

пошта airscouts7@gmail.com 

Офіційна сторінка Чоти КрилатихІнформація востаннє оновлена 07 листопада 2015